Arvoketjuyhteistyöstä vauhtia vähähiiliseen rakentamiseen

Rakennusalan osuus kaikista energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä hiilidioksidipäästöistä on lähes 40 %. Näiden päästöjen leikkaaminen on välttämätöntä 1,5 asteen lämpenemispolun saavuttamiseksi. Tällä hetkellä rakennusmateriaalit ovat toiseksi suurin päästökategoria, kun tarkastellaan rakentamisen elinkaaripäästöjä. Kiinteistösijoittajat kokevat vähähiilisten ratkaisujen valitsemisen haastavaksi: selkeitä ratkaisuja ja tietoa erilaisten päästövähennysvaihtoehtojen vaikuttavuudesta on vähän.

NCC Suomi, Stora Enso, Ramboll ja Combient Pure ovat yhdistäneet voimansa auttaakseen kiinteistökehittäjiä ja -sijoittajia tekemään tietoon perustuvia vähäpäästöisiä materiaalivalintoja ja siten vähentämään toimialan päästöjä. Yhteistyön tavoitteena oli selvittää päästövähennyspotentiaalia, joka voidaan saavuttaa käytettäessä massiivipuuta pääasiallisena runkomateriaalina.

Lataa raportti yhteistyön tuloksista tästä

Ja lue lisää yhteistyön tuloksista alta!

Findings from industry leaders on how we can accelerate low carbon building -webinaarissa NCC Suomi, Stora Enso, Ramboll ja Combient Pure jakoivat yhteisen hankkeensa löydöksiä.

Katso tallenne

Merkittävien päästövähennysten saavuttaminen edellyttää nykyisten liiketoimintamallien ja -tapojen muuttamista. Organisaatioiden välinen yhteistyö edistää tiedonkulkua, mahdollistaa nopean tuotekehityksen ja innovoinnin sekä alentaa liiketoiminnan kehittämisen kustannuksia ja riskejä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Nothing found!

Projektikumppanit

Ota yhteyttä