Vähähiiliset rakennusratkaisut

Kehitämme yritysyhteistyössä uusia vähähiilisiä runkorakennekonsepteja

Kiinteistökehittäjät, rakennuttajat, omistajat, sijoittajat ja käyttäjät tarvitsevat monipuolista tietoa valitessaan uudisrakennushankkeissa käytettäviä rakennusmateriaaleja. Rakennusratkaisujen tekemistä varten tarvitaan mm. mallirakenteita ja tietoa niiden ympäristövaikutuksista. Pääasiallinen rakennusmateriaali lyödään lukkoon jo hyvin varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Sivuillamme esiteltävässä NCC Suomen, Stora Enson ja Rambollin yhteistyöhankkeessa on selvitetty massiivipuun käyttöä rakennuksen pääasiallisena runkomateriaalina. Puurakentamista lisäämällä saavutetaan merkittäviä CO2-päästövähennyksiä.

Yhteistyön tarkoituksena on vähähiilisten rakennusratkaisujen kehittäminen tutkimalla erityisesti puupohjaisten rakennejärjestelmien ja rakennustapojen soveltamista. Tavoitteena on ollut myös mahdollisimman korkean tehdasvalmistusasteen saavuttaminen vallitsevien käytäntöjen ja olosuhteiden sallimissa rajoissa.

Kehitystyön tuloksena olemme laatineet rakennustyyppikohtaiset case study -selvitykset toimisto- ja asuinrakennuksia varten.


Toimistorakennuskohteen case study

Tavoitteena oli selvittää vähähiilisten rakennusmateriaalien ja ratkaisujen soveltuvuutta toimistokohteessa optimoimalla betonirunko massiivipuulle ja vähähiiliselle betonille.

Selvityksessä lanseerattiin uudentyyppinen toimistorakennuksen runko. Toimistotilojen runkorakenteina toimivat massiivipuiset levy-, pilari- ja palkkirakenteet. Rakennuksen jäykistävä runko suunniteltiin vähähiilisestä betonista valetuista hissikuiluista, porrashuoneista ja wc-tiloista. Puurakenteista toimistotilaa varten määriteltiin massiivipuurakenteelle soveltuva pilarijako, joka täyttää toimistokohteen käytön asettamat vaatimukset.

Vaihtoehtoisia runkorakenteita tutkimalla löysimme tapoja, joilla vähähiilisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tämä NCC:n, Stora Enson ja Rambollin yhteistyössä kehittämä ratkaisu tarjoaa kiinteistösijoittajille ja rakennuttajille mahdollisuuden valita uusi vähähiilinen vaihtoehto rakennuksen runkorakenteelle.

Voit tutustua toimistokohteemme päästövähennyspotentiaaliin tarkemmin täällä.


Asuinrakennuksen case study

Selvityksen tarkoituksena oli tutkia vähähiilisten materiaalien tarjoamia mahdollisuuksia ja ratkaisuja laatimalla konkreettinen tyyppiprojekti massiivipuurunkoiselle asuinrakennukselle.

Asuinrakennuksen toteutusta tutkittiin kahden eri suunnitteluperusteen pohjalta:

  1. Muuntosuunnitelma (konversio), jossa rakennuksen rungon betonirakenteet korvattiin CLT-elementeillä.

  2. Optimoitu puurakenneratkaisu, jossa yhdistyvät erilaiset puupohjaisten materiaalien hyödyntämiseen perustuvat menetelmät ja teknologiat mahdollisimman korkean tehdasvalmistusasteen ja alkuperäistä vastaavan lopputuloksen saavuttamiseksi massiivipuuprojektin asettamista lähtökohdista.

Puurakenteiden optimoinnin lopputuloksena syntyi runkotyyppi, jossa kantavat ulkoseinät, pilarit ja palkit olivat puurakenteisia ja välipohjat CLT-elementeistä. Ei-kantavat ulkoseinät suunniteltiin siten, että ne mahdollistivat joustavan suunnitteluun ja työmaa-asennusten toteutuksen. Järjestelmässä hyödynnettiin puurakenteille soveltuvia jännevälejä arkkitehtuurista tinkimättä.

Näistä lähtökohdista NCC, Stora Enson ja Ramboll ovat yhteistyössä vertailleet uusien vähähiilisten runkorakenneratkaisujen toimivuutta asuinrakennuksissa.

Voit tutustua asuinkohteemme päästövähennyspotentiaaliin tarkemmin täällä.


Case study -selvitysten johtopäätökset
  • Rakenteiden konversio nopeuttaa rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaa huomattavasti. Se ei sinällään takaa parasta ratkaisua, mutta auttaa ohjaamaan vähähiilisen rakennuksen suunnittelua.

  • Vertailemalla erityyppisiä massiivipuurakenteita löydettiin kustannustehokas, toteutuskelpoinen ja vähähiilinen ratkaisu.

  • Massiivipuurakenteisen rakennuksen suunnittelu vaatii aluksi merkittävää panostusta, mutta sen työmaatoteutuksessa voidaan säästää aikaa.

  • Rakennuksen pohjaratkaisu kannattaa optimoida massiivipuusta rakennetuille jänneväleille.

  • Massiivipuurakentaminen vaatii tiivistä yhteistyötä eri osapuolten kesken läpi koko hankkeen.

Ota yhteyttä selvitykseen osallistuneisiin yrityksiin, niin teemme yhdessä hankkeestasi tulevaisuudenkestävän!

Tutustu CLT-rakentamiseen (englanniksi) täällä.