Stora Enso

Näkemyksemme mukaan kaikki mikä tänään valmistetaan hiili-intensiivisistä materiaaleista voidaan huomenna valmistaa puusta. Materiaalimme ovat uusiutuvia, uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä, ja niiden avulla on mahdollista rakentaa parempaa maailmaa. Yhteistyömme on nostanut esiin puun päästövähennyspotentiaalin rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Työskentelemällä yhtenä tiiminä optimoiden ratkaisuja läpi koko arvoketjun me myös saavutamme parhaat tulokset.

Yhteistyön aikana olemme hankkineet suuren määrän luotettavaa ja vertailukelpoista dataa uudisrakennuksen CO2-päästöistä. Olemme myös saaneet kattavamman käsityksen asiakkaidemme tarpeista ja huolenaiheista. Hanke on tarjonnut meille hienon mahdollisuuden tehdä koko arvoverkon osallistavaa yhteistyötä jakaen tietoa, joka nopeuttaa vähähiilisten rakennusten kehittämistä.

Stora Enso haluaa kehittää vähähiilisten ratkaisujen konseptia edelleen. Yhteistyöstä saamamme opit antavat meille arvokasta näkemystä siitä, kuinka asiakkaillemme voidaan rakentaa parasta arvoa tuottavia rakennuksia tuotteitamme hyödyntämällä.

Kuva: Stora Enso, The Finnish Nature Centre Haltia. First public building in Finland constructed with CLT