NCC

Työ ilmastomuutoksen torjumiseksi edellyttää konkreettisia ratkaisuja, joita voidaan käyttää mahdollisimman monessa projektissa. Rakentamisen prosessi on ajallisesti pitkä, ja sen varrella tarvitaan osaamista laajalti. Perinteisesti eri osaamisten kytkeytyminen hankkeisiin on ollut hyvin vakiintunutta, mikä on ollut hyvin loogista ottaen huomioon eri toimijoiden, kuten käyttäjä, rakennuttaja, urakoitsija ja toimittaja roolit hankkeen päätöksenteossa. On kuitenkin osoittautunut, että erityisesti vähähiilisten ratkaisujen mukaan ottaminen edellyttää niiden huomioimista jo hankkeen alkuvaiheessa, ja että jo tällöin tulee olla käytössä riittävästi osaamista ja tietoa vaihtoehtojen esiintuomista, vertailemista ja päätöksentekoa varten.

Laaja-alainen arvoverkkoyhteistyö tukee tämän toteutumista.

NCC haluaa olla mukana luomassa parempia arvoketjuja, joilla mahdollistetaan vähähiiliset ratkaisut mahdollisimman monissa projekteissa hyvillä teknisillä ratkaisuilla ja hyvällä arvoverkkoyhteistyöllä.

Ymmärrys rakentamisen arvoketjusta on syventynyt, ja mahdollisuus tarkastella arvoketjua eri näkökulmista yhdessä ketjun muiden osapuolten kanssa avoimessa ympäristössä on tarjonnut monia arvokkaita oppeja ja vahvistanut käsitystä siitä, että rakentaminen – ja erityisesti vähähiilinen rakentaminen – on yhdessä tekemistä, ja että kaikilla arvoketjun osapuolilla on oma osansa vähähiilisessä rakentamisessa. Käytännönläheisen kehitystyön kautta olemme oppineet paljon niin puusta materiaalina, kuin puukohteiden suunnittelusta ja sen vaikutuksesta rakentamisen prosessiin.

Kehityshankkeen aikana arvoverkkoyhteistyö osoitti tehonsa ja saimme tuloksia, joita on hyvin mielenkiintoista soveltaa tulevissa hankkeissa. Arvoverkkoyhteistyö on jatkokehityksen näkökulmasta lupaava alue, ja uusille kehityshankkeille on tarvetta.

Kuva: JKMM Architects, We Land