Ramboll

Kestävän kehityksen mukainen toiminta ja sitä ympäröivät arvot ovat globaalisti Rambollin strategisessa ytimessä. Monialaisena asiantuntijaorganisaationa olemme mukana yhteiskuntien kehityksessä poikkitieteellisesti aina vesistöistä infrastruktuuriin ja energiaratkaisuista kaupunkien kokonaisvaltaiseen kehittymiseen.

Yhtenä tärkeimmistä haasteista koemme rakentamisen sektorin, jonka tuottamat päästöt eivät vielä tänä päivänä tue kestävää kehitystä.

Combient Pure yhteistyö on avainasemassa pyrkimyksissä ymmärtää rakentamisen arvoketjuja sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Ramboll kokee erittäin tärkeänä olla osa uutta yhteisen tekemisen mallia, jossa punnitaan puurakentamisen vähähiilisempiä ratkaisuja sekä uusia toimintamalleja yhdessä rakennusliikkeen sekä tuoteosatoimittajan kanssa.

Combient Pure yhteistyö on avannut Rambollille oven läpinäkyvämpään dialogiin rakentamisen prosessien optimoinniksi. Rakennusliikkeiden ajattelumallin sekä suunnitteluprosessien tueksi on saatu puurakentamisen tuoteosatoimittajan osaamista, minkä kautta voidaan tarkastella vähähiilisiä rakentamisen ratkaisuja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Ympäristöystävällisempi rakentaminen on tullut jäädäkseen ja sen tuotteistaminen liiketoiminnallisesti kannattavaksi on monen tekijän summa. Tätä yhtälöä tulemme jalostamaan konsepteista käytäntöön tulevaisuudessa.

Kuva: (c)Pedro Pegenaute