Combient Pure

Combient Pure on perustettu luomaan huomattavia arvoketjujen päästövähennyksiä tavoittelevia ratkaisuja yhdessä sen jäsenyritysten kanssa. Pure on osa Combient Groupia, joka on 34 johtavan pohjoismaisen yrityksen välinen yhteistyöverkosto.

Rakentamisen arvoketju on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Sillä on ratkaiseva vaikutus siirryttäessä vähähiilisten ratkaisujen käyttöön.

Yhdistämällä suuren rakennusyhtiön, rakennusmateriaalitoimittajan ja suunnittelutoimiston voimat haluamme olla mukana vähentämässä koko rakennusalan päästöjä.

Tiivis yhteistyö organisaatioiden välillä on lisännyt ymmärrystämme siitä, miten päästövähennyksiin tähtäävää työtä voidaan edistää uudisrakennushankkeissa kehittäen tarvittavia ratkaisuja yhdessä. Yhteistyön puitteissa olemme tuottaneet ja jakaneet ratkaisevan tärkeää tietoa sekä kehittäneet käytäntöjä, joilla vähähiilistä rakentamista voidaan edistää läpi koko arvoketjun.

Lisätietoja Combient Pure -yritysyhteistyöstä ja toimintatavastamme löydät osoitteestawww.combientpure.com

Voit ladata tulokset PDF-muodossa tästä: